Datum: 27-01-2021 - 17:50

extra vak bovenaan NIEUW steun adverteerders

10
Jan
'21

College Lisse wil sociale huurwoningen op locatie oude Rembrandtschool.

Het perceel Frans Halsstraat 6, een voormalige schoollocatie, is in eigendom van de gemeente Lisse. Het college wenst dit perceel in te zetten voor het realiseren van woningen.
In de prestatieafspraken tussen de gemeente Lisse en woonstichting Stek is vastgelegd dat de gezamenlijke ambitie is om te onderzoeken of er op deze......

21
Dec
'20

Stek en gemeente Lisse sluiten overeenkomst voor locatie voormalige Rembrandtschool.

Op het terrein van de voormalige Rembrandtschool aan de Frans Halsstraat in Lisse zullen als het aan de gemeente en Woonstichting Stek ligt, tussen de veertig en zestig sociale huurappartementen worden gebouwd. Om dat verder te onderzoeken is er een intentieovereenkomst getekend. De gemeente is eigenaar van het perceel en is bereid dat in te zetten ....

29
Oct
'20

Gemeente wil vliegende brigade inzetten om woningbouw Greveling Zuid te versnellen.

Voor de beoogde ontwikkellocatie “Greveling Zuid” wil het college van de gemeente Lisse een aanvraag indienen voor een projectmanager van de provinciale ‘Vliegende Brigade’. In Zuid-Holland neemt de vraag naar woningen toe. Er zijn veel plannen om die woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter vanwege de complexiteit van projecten......

11
Jun
'20

Goede stappen in ontwikkeling woningbouw Lisse.

Er zijn op verschillende plekken in Lisse bouwprojecten in ontwikkeling. Het projectenboek van de gemeente beschrijft deze ontwikkelingen. Op 23 juni wordt in de commissievergadering Ruimte en Infrastructuur hierover gesproken. Elk halfjaar vindt er een actualisatie plaats van het projectenboek.....