Datum: 19-01-2021 - 03:09

extra vak bovenaan NIEUW steun adverteerders

10
jan
'21
College Lisse wil sociale huurwoningen op locatie oude Rembrandtschool.
Geschreven door Gemeente Lisse

College Lisse wil sociale huurwoningen op locatie oude Rembrandtschool.

Het perceel Frans Halsstraat 6, een voormalige schoollocatie, is in eigendom van de gemeente Lisse. Het college wenst dit perceel in te zetten voor het realiseren van woningen.
In de prestatieafspraken tussen de gemeente Lisse en woonstichting Stek is vastgelegd dat de gezamenlijke ambitie is om te onderzoeken of er op deze......

locatie sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.

Partijen hebben een intentieovereenkomst opgesteld waarin de gezamenlijke intenties tot realisatie van het plan zijn verwoord en de uitgangspunten voor het project zijn vast gelegd.
Doel is om uiterlijk 1 mei 2021 is samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin nadere afspraken worden gemaakt.
Besloten wordt om de intentieovereenkomst vast te stellen, tot 1 mei exclusief in gesprek te gaan met Stek en wethouder Van der Laan te machtigen tot ondertekening van de intentieovereenkomst. Tevens wordt besloten de raad per raadsbrief te informeren over dit besluit. 
Woonstichting Stek informeert omwonenden en tijdelijke huurders met een brief.

Het realiseren van sociale huurwoningen op deze locatie levert een positieve bijdrage aan een evenwichtigere woningmarkt.
Het realiseren van sociale huurwoningen op gronden die in eigendom zijn van de gemeente Lisse is in lijn met het beleid (Woonprogramma 2020-2024) en de prestatieafspraken.

Tijdelijke bewoners Rembrandtschool.

De gemeente verhuurt de voormalige Rembrandtschool aan een leegstandsbeheerder en heeft daarmee geen vervolgverplichtingen. De tijdelijke bewoners en de voedselbank huren van de leegstandsbeheerder. Zij weten dat het gebruik tijdelijk is, ze geen rechten hebben op een alternatieve locatie en dat de huur met een maand opzegbaar is.
Het behoort niet tot het project deze tijdelijke bewoners en de voedselbank een alternatieve locatie aan te bieden.

Het voorstel van het college zal tijdens de raadsvergadering besproken worden.

Eerder verscheen:

Stek en gemeente Lisse sluiten overeenkomst voor locatie voormalige Rembrandtschool.

afscheid van de Rembrandtschool